Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 74 40
2016 71 30
2015 63 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 92,22% 92,47%
2015 97,33% 97,33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats