Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 118 40
2015 105 40
2014 82 50
2013 106 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 91,21% 92,88%
2015 96,46% 96,41%
2014 94,18% 94,15%
2013 98,23% 98,23%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats