Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 0 160
2015 597 150
2014 386 160
2013 381 160
2012 362 160
2011 684 125
2010 559 225
2009 665 270

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 95,28% 95,44%
2015 96,76% 96,85%
2014 97,31% 97,76%
2013 96,24% 96,23%
2012 98,19% 98,42%
2011 98,29% 98,25%
2010 96,9% 97,4%
2009 96,74% 96,74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats