Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2016 130 24
2015 106 24
2014 63 24
2013 55 24
2012 37 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 90,48% 91,96%
2015 97,21% 97,21%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
2012 97,25% 97,25%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats