Lectura de la tesi en règim de cotutela internacional

El procediment de lectura de tesi és diferent en funció de si la vols llegir a la UAB o a una universitat estrangera: