Perspectiva de gènere en la recerca

La igualtat de gènere i el desenvolupament d’un enfocament sensible al gènere en el disseny, desenvolupament i organització de la recerca, són qüestions prioritàries per a l’Espai Europeu de Recerca i un eix transversal del programa Horizon 2020.

El curs ofereix una formació transversal per a dissenyar recerques que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere, tal i com recomanen els objectius d’igualtat de gènere del programa Horizon 2020 i s'adreça a totes aquellas persones que estiguin realitzant estudis de doctorat i vulguin aprofundir en la inclusió de la perspectiva de gènere als projectes de recerca.

Aquesta activitat formativa permetrà a les investigadores i investigadors en formació reflexionar sobre les seves pròpies recerques i dissenys, així com entrenar la capacitat de revisar propostes de recerca des de l’òptica de la dimensió i anàlisi de sexe-gènere, intercanviant amb la resta de participants supòsits, coneixements i experiències.