El doctorat com a etapa formativa

Sessió de Benvinguda

L’Escola de Doctorat de la UAB impulsa la formació en competències transversals dins l’etapa formativa del doctorat. En aquest context, cada curs acadèmic es programa una sessió de benvinguda dirigida als estudiants que s'incorporen de nou.

La conferència d'aquesta sessió es centra en la importància de l'ètica en la recerca i com queda recollit en el Codi de Bones Pràctiques de la UAB.

També s'informa d'altres aspectes d'interès per les i els estudiants, com són les plataformes informàtiques d'informació i gestió acadèmica.