Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®

L’Escola de Doctorat organitza el seminari “Com dissenyar i defensar la teva tesi amb el programari Idea Puzzle®”, a càrrec del professor Ricardo Morais.

Després del seminari, els participants seran capaços de dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca en qualsevol àrea de coneixement amb el programari Idea Puzzle®. Aquests resultats constitueixen una inversió en competències de recerca per a tota la vida.

El seminari es desenvoluparà íntegrament en anglès.