Inici > Estudiants uab > Serveis en xarxa

La UAB i les noves tecnologies
La Universitat Autònoma de Barcelona treballa, impulsa i desenvolupa l'aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a tota la comunitat universitària. Actualment s'estan preparant nous sistemes, plataformes i aplicacions de suport d'acord amb les necessitats de la nostra xarxa educativa.

SERVEIS TECNOLÒGICS:

Campus Virtual de la UAB

El Campus Virtual és una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un Entorn Virtual d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.
Secretaria Virtual

Secretaria Virtual (Automatrícula, Beques, Consulta d'expedient, Preinscripció... ).
La comunitat universitària disposa d'una oficina virtual que els permet gestionar i fer consultes des de la intranet.
També trobaràs un catàleg de procediments a l'e-administració.
Xarxa de Biblioteques

Accés als catàlegs, recursos i aplicacions de la Xarxa de Biblioteques de la UAB.
Metacercador de recursos electrònics Trobador (permet fer cerques simultànies).
DDD

El Dipòsit Digital de Documents és l'eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i administrativa de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB.
Aules Virtuals

Les Aules Virtuals us ofereixen la possibilitat de treballar des de casa.
Aules Moodle

Les Aules Moodle ofereixen un altre entorn d'aprenentatge, i estant totalment integrades dins el Campus Virtual.
Blogs de la UAB

Blogs de la UAB és una eina de publicació de blogs que us permetrà mantenir el vostre diari personal a la UAB.
Wikis de la UAB

Wikis de la UAB és una plataforma informàtica d'ús acadèmic que proporciona un Entorn Virtual Col·laboratiu per donar suport a diferents activitats de la comunitat universitària amb l'objectiu de difondre el coneixement treballant en xarxa.
Pàgines de la UAB

Les Pàgines de la UAB són una eina per a la creació i manteniment de pàgines web que us permetrà, de forma molt senzilla, estructurar i editar-ne els continguts.
OpenCourseWare de la UAB

Espai web que conté materials docents creats per professors per a la formació superior i que té per objectius proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials i crear un moviment flexible basat en un model de treball en xarxa.
UABtube

Els vídeos UABtube possibiliten la publicació de vídeos acadèmics, de divulgació i d'interés pel conjunt de la comunitat universitària.
Polimèdia

El Polimèdia és un sistema per a la creació de continguts multimèdia com a suport a la docència presencial.
OJS

L'Open Journal System és un sistema de gestió, edició i publicació de revistes electròniques i documents periòdics a internet.
OpenMeeting

Plataforma interactiva de videoconferències per a sessions a distància.
Enquestes

Eina de creació i recull d'opinions i dades d'interés pel conjunt de la comunitat universitària.
WIFI

La xarxa sense fils us permet l'accés des de qualsevol ubicació del campus.
Intranet

Portal exclusiu per a membres de la UAB (Alumnes, PAS i PDI). Hi podeu accedir des de la pàgina de cada col·lectiu.
Bústia de correu electrònic

Servei de bústia redireccionable a adreces personals.
CAS

Us podeu adreçar al Centre d'Assistència i Suport quan tingueu un dubte, un problema o una incidència d'àmbit informàtic relacionat amb els serveis que us ofereix la UAB.
cas@uab.cat
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona