Treball Campus > Estudiants i titulats > Tauler d'ofertes internacionals

TAULER D'OFERTES INTERNACIONALS

Treball Campus publicarà en aquest apartat propostes i oportunitats d’estades de pràctiques o de feina que s’ofereixen des d'empreses i entitats estrangeres i que demanen fer-ne difusió entre els estudiants i titulats de la UAB.


Les         empreses i institucions d’altres països interessades en difondre les seves propostes de practiques o feina internacional poden fer-ho enviant la informació completa a l’adreça de correu electrònic: occupational.mobility@uab.cat.

   Companies and institutions from other countries interested in publishing international internship or job offers can do it by sending the complete information to the following e-mail address: occupational.mobility@uab.cat.

 Unió Europea 
Pràctiques / Internships
Feina / Job offers

Pràctiques i feina Unió Europea

La Unió Europea (UE) ofereix periòdicament ofertes de llocs de pràctiques en les seves institucions i també convoca regularment concursos i oposicions per seleccionar personal. En aquest apartat trobareu informació de les convocatòries vigents i també recursos i informació per preparar aquests concursos i oposicions.


1. Pràctiques
2. Convocatòries de concursos i oposicions
3. Portals de feina i pràctiques
4. Recursos per conèixer i preparar concursos i oposicions

5. Institucions europees a Barcelona i a la UAB
6. Debats i actualitat


1. Pràctiques
 • REPER: Representació Permanent de Espanya davant la UE. La UDA (Unidad de Apoyo) publica quinzenalment el butlletí de pràctiques de la UE. (15/05/2017)
 • Secretaria d’Afers Exteriors (GENCAT): manual de pràctiques a les institucions europees i a altres actors internacionals.
 • Guia del calendari de pràctiques a les institucions europees (Quick Guide to EU Traineeships) +info.
 • Pràctiques a les Delegacions de la UE (no retribuides) +info.
 • Pràctiques a la Oficina Europea de Patents +info.
 • European Enterprise Institute: programa de pràctiques. Fer la sol·licitud entre 3-6 mesos abans de l’estada.
 • EIAS: Europpean Institute for Asian Studies. Ofereix pràctiques a partir del gener de 2017.
 • European Policy Centre: accepta candidatures individuals per pràctiques i feina.
Tornar a dalt

2. Convocatòries de concursos i oposicions
 • EPSO: Oficina Europea de Selecció de Personal. Informació i convocatòries.
 • REPER: Representació Permanent de Espanya davant la UE. La UDA (Unidad de Apoyo) publica quinzenalment el butlletí de concursos de la UE. (15/05/2017)

Tornar a dalt

3. Portals de feina i pràctiques
 • EURES: portal europeu de mobilitat professional de la Comissió Europea.
 • EURAXESS: portal adreçat a investigadors que cerquen oportunitats laborals de recerca en altres països, tant de la Unió Europea com d’altres països.
 • ErasmusIntern: portal del programa Erasmus + gestionat per Erasmus Student Network amb ofertes d’empreses per fer estades de pràctiques i informació sobre mobilitat.
 • Portals de cerca de pràctiques de la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat: conté un recull de portals per trobar ofertes de pràctiques.
 • Vacants per personal temporal: portal amb ofertes de feina temporals a institucions de la Unió Eoropea.

Tornar a dalt

4. Recursos per conèixer i preparar concursos i oposicions

Tornar a dalt

5. Institucions europees a Barcelona i a la UAB
Tornar a dalt

6. Debats i actualitat
Tornar a dalt


Stages Parlament Europeu Stages Parlament Europeu

 

Stages Comissió Europea Stages Comissió Europea

 

Representació CE a BCN Representació CE a BCN

 

Parlament Europeu BCN Parlament Europeu BCN

 

REPER UE-Espanya REPER UE-Espanya

 

Europe Direct Europe Direct

 

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona