Treball Campus > Estudiants i titulats > Persones amb diversitat funcional

Inserció laboral de persones amb diversitat funcional


La UAB, el novembre de 1999, a través de la Junta de Govern, va aprovar el Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials. Aquest reglament ha estat el fil conductor de totes les actuacions adreçades a aquest col·lectiu.

Tant per a les persones estudiants com per a les persones titulades de la UAB, des de Treball Campus es vol contribuir a millorar la seva inserció laboral i la sensibilització de les empreses en relació amb les oportunitats laborals de les persones amb diversitat funcional.

Oferim orientació professional a totes les persones que tinguin qualsevol dubte relacionat amb la  seva carrera professional, si requereixen recursos específics per a l'ocupació o bé si cerquen empreses que valorin el seu perfil personal i professional.
 
La nostra universitat, mitjançant el nostre servei, forma part de la Xarxa d'inserció laboral per a persones amb discapacitat i titulacions tècniques, que té per objectiu millorar la comunicació entre els serveis d'inserció laboral d'universitats catalanes i, alhora, fer més visibles els serveis a les empreses amb demandes de perfils professionals i diversitat funcional, entitats amb necessitat de recursos especialitzats i particulars, estudiants o professionals d'àmbits tècnics.

 Marc normatiu 
PIUNE
Altres organitzacions
Beques Fundació ONCE-CRUE


LISMI, Llei d'integració social dels minusvàlids.

Reial decret 364/2005, de 8 de abril de mesures alternatives.

Liondau

Servei d'Ocupació de Catalunya
. Persones amb diversitat funcional. 

Fas Piune Fas Piune

 

Programa Impuls (FAS) Mesures alternatives per a complir la LISMI

 

Citius Citius

 

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona