Treball Campus > Estudiants i titulats > Eines

 La carta o el missatge de presentació 
El currículum
Les proves de selecció
L'entrevista de selecció

Quan s'envia un currículum sempre és aconsellable enviar també una carta de presentació. La finalitat d'aquesta carta és adaptar el CV a l'oferta de feina concreta o bé a l'empresa a la qual s'adreça.

La carta ha de ser breu i redactada amb ordinador si no es demana expressament el contrari, amb un lletguatge clar, senzill i directe, i cal destacar la coincidència dels requisits del lloc de treball en relació amb les característiques professionals i personals.

Si aquesta carta cal enviar-la a través del correu electrònic ha de ser més breu i concreta.

La carta es redacta de manera diferent si és com a resposta a un anunci o bé si és una autocandidatura.
 
Carta Resposta a un anunci
Model carta 1
Model carta 2

Carta Autocandidatura
Model carta 1
Model carta 2

L'estructura de la carta de presentació sol ser la següent:
 • Destinatari: empresa o persona a la qual s'adreça la carta.
 • Salutació.
 • Primer paràgraf: es descriu l'objectiu de la carta.
 • Segon paràgraf: exposició dels punts forts del candidat per a la consecució del lloc de treball.
 • Tercer paràgraf: esmentar la disponibilitat personal per a la selecció.
 • Comiat.
 • Signatura.
 • Lloc i data.

Recomanacions
 • Utilitzar frases senzilles i evitar fórmules establertes.
 • Tenir molta cura amb l'ortografia i la gramàtica.
 • Adreçar la carta al cap de personal o de recursos humans si és per a una gran empresa. En cas d'empreses petites, a la persona encarregada.
 • No s'ha d'afirmar que s'està preparat per al lloc de treball si al CV no hi ha informació que ho confirmi.
 • Ser positiu i ressaltar el més interessant del lloc de treball.
 • Utilitzar DIN A4, respectar els marges i no enviar mai una carta fotocopiada.
Consells per fer la Carta que acompanya el CV

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona