Treball Campus > Estudiants i titulats > Convocatòria beques pràctiques 2015/2016

 Erasmus + Pràctiques 
Propi Pràctiques
EUROUAB Student Careers
Convocatòria 2015/2016
Sol·licitud i resolució
Documents addicionals

INFORMACIÓ GENERAL

El nou programa Eramus+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus+ s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones.  

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+: Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. Suïssa ja no participa com a país del programa però finança estades d’estudiants estrangers en pràctiques que es gestionin a través d’Universitats suïsses, per tant, qualsevol estudiant que vulgui fer una estada de pràctiques en aquell país, haurà de contactar amb una universitat de Suïssa per assabentar-se dels tràmits a seguir.


Modalitat de pràctiques del Programa Erasmus+

El Programa Erasmus Pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir a que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió , al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Les característiques de les pràctiques d'estudiants són:

  • La institució d'ensenyament superior d'origen ha d'atorgar el seu ple reconeixement al període de pràctiques a l'estranger.
  • L'estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució d'educació superior d'origen i l'entitat d'acollida.
  • El període de pràctiques ha d'estar cobert per un acord de pràctiques aprovat per la institució d'educació superior d'origen, l'entitat d'acollida i el beneficiari.


L’organisme que convoca, coordina i gestiona  les ajudes estatals que es deriven del fons de la Comissió Europea per a la mobilitat dins del marc del programa Erasmus + és el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Més informació:

SEPIE: Erasmus +
Comissió Europea:  Erasmus +. Programa de educación, formación, juventud y deporte


Treball Campus
Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
erasmus.practiques.tc@uab.cat
Telèfon: 93- 581 4890

i també

A les Oficines d'Intercanvi de cada centre
 

Mobilitat i intercanvi UAB Mobilitat i intercanvi UAB

 

ACCIÓ Generalitat ACCIÓ Generalitat

 

ICEX ICEX

 

Stages Parlament Europeu Stages Parlament Europeu

 

Stages Comissió Europea Stages Comissió Europea

 

Stages Nacions Unides Stages Nacions Unides

 

Vulcanus in Japan Vulcanus in Japan

 

Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres

 

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona