Treball Campus > Estudiants i titulats > Assegurança

Assegurança


Els estudiants de la UAB que hagin formalitzat un conveni de pràctiques amb una empresa o institució, mitjançant Treball Campus, hauran hagut d’abonar l’assegurança complementària que s’ofereix en formalitzar la matrícula en els estudis de grau, llicenciatures, enginyeries i màsters oficials. En cas de tenir la matrícula formalitzada sense realitzar el pagament de l’assegurança complementària, es pot demanar una modificació de la matrícula (exempta de taxes) a la gestió acadèmica del centre corresponent.

En el cas d'alumnes d'estudis propis, han de gestionar la contractació directament amb l'asseguradora.

Per tal d’ampliar informació en relació als tipus d’assegurances, a la prestació que donen i a la informació sobre què cal fer en cas d’accident o malaltia, consulteu la següent pàgina: http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/asseguranca-complementaria-1345663042601.html

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona