Treball Campus > Empreses i institucions

Empreses i Institucions

Treball Campus ofereix a les empreses i institucions la gestió de les seves ofertes de feina i/o de pràctiques d'una manera àgil i senzilla i des de la mateixa empresa o institució.

La gestió de les ofertes mitjançant Treball Campus permet la captació de persones amb talent d'alt nivell i la cerca de candidats amb perfils professionals més adients per a adaptar-se  a les necessitats de les empreses i institucions podent cobrir, amb garanties d'èxit, totes aquelles vacants que es produeixin a les diferents organitzacions.

Tot el procés es realitza remotament mitjançant eines informàtiques avançades i amb el continu assessorament dels professionals de Treball Campus.

 

Accès Nexus per Empreses

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona