FAS > Discapacitat > Futurs estudiants > Inscripció sessió informativa 2017-2018

Formulari d'inscripció sessió informativa PIUNE (13/09/2017)

Nom *
Cognoms *
Facultat on estudies/estudiaràs:
Estudis que curses o cursaràs:
Correu *
Telèfon mòbil

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que les vostres dades seran incorporades a un fitxer per a la gestió de la formació de la fundació. El responsable del fitxer és la Fundació Autònoma Solidària i us hi podreu dirigir per exercir el drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals a l'adreça de la Fundació Autònoma Solidària, Edifici R, Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o al correu electrònic fas@uab.cat

Els camps marcats amb * són obligatoris
© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats