Acredita el teu nivell d'anglès

Imatge Exàmens Juny 2018

Presenta't a la nostra convocatòria i aconsegueix el teu certificat.

18/05/2018


Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona, a partir de 16 anys, que vulgui o necessiti acreditar el seu nivell d'anglès. Es tracta d'un examen multinivell, amb el qual es poden acreditar els nivells B1, B2 i C1 d'anglès

UAB Idiomes t'ofereix una certificació universitària de qualitat segons els nivells descrits al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els exàmens es faran a Barcelona de l’1 i 16 de juny. La matrícula està oberta des d'ara i fins al 18 de maig, i es formalitza a la nostra secretaria.
 
Tots els exàmens del Servei de Llengües permeten obtenir un certificat acreditatiu del nivell de llengua en relació amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el MECR. Tots els nostres certificats de nivell són certificats universitaris, i són reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters de les universitats de Catalunya que demanen un nivell de llengua. 

Consulta i/o descarrega tota la informació de l'examen multinivell d'anglès de juny 2018