Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Cluc-certificat interuniversitari de llengües

CLUC-certificat interuniversitari de llengües

Què és?

El CLUC és un certificat de llengua de les universitats catalanes avalat i reconegut per la Generalitat de Catalunya i per ACLES (l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior). Actualment permet certificar el nivell B2 de quatre llengües: alemany, anglès, francès i italià. Els exàmens del CLUC avaluen les quatre destreses lingüístiques (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita). Pel que fa a l’anglès, també hi ha un examen multinivell, creat per les 12 universitats catalanes l’any 2012, que avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques, així com de l’ús de la llengua, i permet acreditar amb qualitat universitària els nivells B1, B2.1 o B2 d’anglès de les persones candidates.

Per a què serveix?

L’examen permet que les universitats catalanes certifiquin el nivell de llengua de les persones candidates. L’obtenció del certificat permet reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis).

A qui va dirigit?

A l’alumnat, al PAS i al PDI de totes les universitats catalanes, i també al públic en general que necessiti acreditar el nivell de coneixements de llengua i que sigui major de 18 anys.

Quan es fa?

La primera convocatòria d’exàmens del CLUC de nivell B2 és el juny del 2015. El període de matrícula és de l’11 al 22 de maig del 2015. Les proves d’expressió escrita, de comprensió escrita i de comprensió oral es fan a totes les universitats el mateix dia i hora: el 19 de juny les proves d’anglès i el 18 de juny les d’alemany, italià i francès. Les proves comencen a les 10 h. Les proves d’expressió oral es duen a terme entre els dies 15 i 27 de juny (consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu). La propera convocatòria de l’examen multinivell del CLUC d’anglès és l’octubre del 2015. El període de matrícula és del 14 al 25 de setembre. Les proves d’expressió escrita i de comprensió escrita es fan a totes les universitats el mateix dia i hora, el 23 d’octubre a les 10 h, i les proves d’expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es duen a terme entre els dies 19 i 31 d’octubre (consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu).

Quant costa?

És un examen creat per les universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya. Per tant, té un import reduït per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya de 75 €. Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, el cost d’aquest examen acreditatiu és de 150 €. L’alumnat de nou ingrés a la universitat durant el curs 2014-2015 que acrediti el nivell B2 a l’examen, pot sol•licitar un ajut d’un import de 50 € per sufragar les despeses de la matrícula. Per a més informació sobre la convocatòria d’ajuts de l’AGAUR, consulteu aquest enllaç .

On es duu a terme?

Als serveis, escoles o centres de llengües de les universitats catalanes.

Bookmark and Share
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona