Servei de Llengües-UAB Idiomes > Cursos d'idiomes > Altres formacions > Informació general (Català)

Pràctiques d'Acolliment Lingüístic

Informació general

Lloc

UAB Idiomes Campus

Modalitat

Semipresencial

Hores

4 presencials
20 autònomes
1 d'avaluació

Preu

Gratuït

Presentació

L’objectiu de les Pràctiques d'Acolliment Lingüístic és proporcionar a l’estudiant eines i recursos que li serveixin per a desenvolupar i millorar la seva competència plurilingüe i pluricultural. Així com que li permetin donar suport a un estudiant de mobilitat que està aprenent català i/o en vol aprendre.

L'avaluació és continuada i es fa a partir de diferents activitats al llarg del curs. Aquestes activitats serveixen per valorar si el participant assoleix els objectius generals del curs.

El nombre màxim d’alumnes és de 22.

Documentació

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona