Sistema de Garantia Intern de Qualitat

Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient

Autoinforme d'acreditació

Pla d'acció tutorial

Enquestes- Inserció laboral

  • Inserció laboral dels titulats del Grau en Turisme 2012-2015/ 2015-2016
  • Inserció laboral dels titulats del Grau en Direcció Hotelera 2015-2016
  • Inserció laboral dels titulats de la Retitulació al Grau en Direcció Hotelera 2014-2015
  • Inserció laboral dels titulats del Màster Oficial en Direcció i Organització de Turisme d´Esdeveniments 2013-2015/ 2015-2016
  • Inserció laboral dels titulats del Màster Oficial en Gestió d'Empreses Hoteleres 2014-2015/ 2015-2016
  • Inserció laboral dels titulats del Màster Oficial Unió Europea - Xina: Cultura i Economia 2012-2015/ 2015-2016
  • Inserció laboral dels titulats del Màster Oficial en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 2014-2015/ 2015-2016
  • Enquesta d´Inserció Laboral AQU 2014

Enquestes- Avaluació de les assignatures per part del professorat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Enquestes- Avaluació de l'activitat docent per part de l'alumnat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017
2n semestre 2015-2016
1r semestre 2015-2016

Enquestes- Avaluació de les assignatures per part de l’alumnat

Grau de Direcció Hotelera

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Grau de Turisme en anglès

2n semestre 2016-2017
1r semestre 2016-2017

Enquestes- Avaluació del curs i professorat per part de l'alumnat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

• Curs 2016-2017
Curs 2015-2016
Curs 2014-2015

Enquestes- Avaluació del curs per part del professorat

Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres

Curs 2016-2017


Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

• Curs 2016-2017