Lectors de llibres electrònics


La Biblioteca disposa de 4 lectors de llibres electrònics Kindle per prestar.

 Llibres disponibles 
Préstec
Característiques tècniques
Què s'hi pot llegir?
Els llibres electrònics de ScienceDirect i qualsevol altre llibre electrònic que tingui contractat la UAB (i que autoritzin aquesta opció) o que sigui d'accés lliure (i que ho autoritzin). L'aparell accepta els formats següents: PDF, TXT, MOBI i AZW. Es recomana, però, el format MOBI (Mobipocket) per a més fàcil lectura.

Com descarregar llibres electrònics al lector
Cal baixar els fitxers a un ordinador i a continuació, mitjançant el cable USB, descarregar-los a l'aparell, dins la carpeta Documentos del Kindle.

Llibres electrònics de ScienceDirect :
Es poden descarregar en format PDF però es recomana passar-los a format MOBI (mobipocket) d'aquesta manera:

  • Descarregueu-vos l'aplicació e-readers format  al vostre ordinador i registreu-vos  
  • Seleccioneu el capítol que us vulgueu descarregar dels llibres electrònics de ScienceDirect, cliqueu damunt el títol i seleccioneu el format MOBI d'entre els disponibles (a la dreta de la pantalla)
  • Graveu el fitxer al vostre ordinador
  • Connecteu el lector de llibres electrònics a l'ordinador amb el cable USB
  • Copieu el fitxer al lector (a través de l'Administració de fitxers) i allotgeu-lo dins de la carpeta Documentos
  • Quan acabeu, desconnecteu el cable USB mitjançant la icona de desconnectar el hardware amb seguretat (barra inferior del vostre ordinador)

Altres editors de paquets subscrits per la UAB o consorciadament:

Cal llegir atentament les condicions de cada proveïdor.