La Biblioteca de Veterinària és un servei de suport a la docència i investigació que s'adscriu a la Facultat de Veterinària de la UAB i dóna suport als graus de Veterinària i Ciència i tecnologia dels aliments que s'imparteixen a la UAB.
Dóna suport als Departaments de Sanitat i Anatomia Animals, Ciència Animal i dels Aliments, Medicina i Cirurgia Animals i a les unitats interfacultatives que presten la seva docència a la Facultat.
Així com dels serveis de Servei de Granges i Camps Experimentals.

Forma part de la xarxa de biblioteques de la UAB amb la direcció tècnica del Servei de Biblioteques de la UAB que estableix les normes de funcionament generals i els serveis que s'ofereixen. Un servei que compta amb l'acreditació de qualitat segons la norma ISO 9001:2000.

Com a biblioteca de caràcter públic és l'única existent a Catalunya dins la seva especialitat, per la qual cosa constitueix una important eina oberta als investigadors i professionals dels sectors veterinari, agropecuari i d'indústries alimentàries. 

Biblioteca de Veterinària
 
Edifici V
  Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
935811549
935812006
Horaris

Pregunt@

  Plànol intern de la Biblioteca
  Google maps
 
View Larger Map
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

E-Gestions La biblioteca en un clic Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook