Fotografia del fons Carandell

Biblioteca Econòmica Carandell

La Biblioteca Econòmica Carandell va ser inaugurada a la Universitat Autònoma de Barcelona el mes de febrer de 1981. El seu fons va ser transferit a la UAB mitjançant un acord signat el 28 de setembre de 1979 per l'Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA), que en tenia la propietat, i amb una col·laboració especial de l'antiga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, actualment "la Caixa".
Es tracta d'un fons bibliogràfic especialitzat en temes d'economia i pensament econòmic, sociologia i dret dels segles XVI al XX (i molt especialment en història econòmica dels segles XIX i començament del XX), creat al llarg de molt temps per l'economista Joan Carandell i Marimón (1901-1988), posteriorment adquirit per l'AITPA el 1960.
En una primera etapa s'han digitalitzat en el DDD (dipòsit digital de documents de la UAB) aquelles obres que s'han considerat de major interès. El fons està constituït per més de 11.000 entre monografies i publicacions periòdiques que corresponen a obres editades majoritàriament entre els segles XIX i XX. També inclou aproximadament 600 volums editats entre els segles XVI i XVIII (alguns digitalitzats en el Fons Carandell), material manuscrit de la "Casa de la Moneda del Principat de Catalunya" a partir de l'any 1810 (alguns digitalitzats a la col·lecció Libros de cuentas de la Casa de la Moneda de Barcelona), i més de 175 publicacions periòdiques. Aquest fons també disposa d'una col·lecció de 1.130 documents diversos (S. XVI-XIX), la majoria digitalitzats a la Col·lecció de Pragmàtiques i altres documents (S. XVI-XIX), dels quals aproximadament 110 són pragmàtiques, 325 són Cédulas Reales i la resta són altres tipus de documents de caire normatiu i divers.

Guia de la Biblioteca Econòmica Carandell
Exposició sobre Pragmàtiques i altres documents
Fons digitalitzat en el DDD
Biblioteca Econòmica Carandell (enllaç al catàleg)
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Formació d'usuaris Cursos gratuïts Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Facebook Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB