Inici > Amb tren > El tren i la mobilitat sostenible

El tren i la mobilitat sostenible

El tren és un mitjà de transport col·lectiu  de gran capacitat, ràpid, còmode i sostenible tant econòmica, social com ambientalment. No és estrany doncs que gairabé la meitat dels desplaçaments per accedir al campus es facin amb mitjans ferroviaris (FGC i Renfe).

Segons l'enquesta d'hàbits de mobilitat de la comunitat universitària un 46,6% de la comunitat universitària utilitza el tren per desplaçar-se a la UAB, i els motius que expressa per fer-ho són la proximitat al lloc de residència, la puntualitat i la regularitat i per no disposar de vehicle privat.

El campus de Bellaterra de la UAB queda cobert per dos serveis ferroviaris. El de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el metro del Vallès, que inclou les línies S2 i S55, i les línies de rodalies R7 i R8 de Renfe.

 

© 2016 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats