La bicicleta i la mobilitat sostenible

La bicicleta és un mitjà de transport segur, ràpid, còmode i saludable i respectuós amb el medi ambient.

Per distàncies curtes la bicicleta és una bona alternativa de transport que pot assolir sense massa esforç els 20 km/h.

Les bicicletes elèctriques o de pedaleig assistit permeten superar desnivells amb un mínim esforç.

Segons l'enquesta d'Hàbits de mobilitat de la comunitat universitària actualment gairabé un 1% dels desplaçaments per accedir al campus es fan en bicicleta, mentre que l'any 2001 eren insignificants.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats