Inici > Amb autobús > L'autobús intern de la uab

El bus intern de la UAB

Les dimensions del campus de Bellaterra fan que calgui comptar amb una xarxa de transport públic que faciliti els desplaçaments interns i, alhora, estigui connectada amb les estacions de trens.

La UAB disposa d’un servei d’autobusos que connecta l’estació de Renfe amb quasi bé la totalitat dels edificis del campus a més d’oferir un servei per desplaçaments interns.

Durant la primera fase del Pla de Mobilitat es va reestructurar aquest servei intern. Per a servir a la totalitat del campus, el febrer de 2010 s’incrementaren les línies (3 més), les freqüències i les parades. Gràcies a les cinc línies actuals totes les connexions del campus queden cobertes amb vehicles accessibles i amb freqüències que van entre els 10 i els 40 minuts en funció de l’hora i del desplaçament. Amb aquesta última modificació del servei es facilita la mobilitat per a tots els usuaris del campus.

El servei és gratuït pels usuaris del campus i té un horari d’entre les 7:45h. fins a les 22:30h, durant tots els dies lectius (no dissabtes, diumenges ni festius). 


SAPS QUINA PARADA ÉS LA TEVA?

El campus de la UAB compta amb onze parades d’autobús. A continuació s’exposa la situació de les parades al campus amb un ordre d’oest a est i de nord a sud.

- A l’Eix Nord se situen les parades de CC.Educació-FTI, Lletres i Psicologia i Ciències i Biociències.
- A l’Eix Central s’ubiquen les parades de FGC-Eix Central, Eix Central i la d’Enginyeria-SAF.
- A L’Eix Sud les parades de la Vila Nord, Vila Sud, Medicina i CC. Comunicació i Eureka.

A més se situen dues parades als eixos transversals com la del Rectorat-Veterinària i la de l’Escola Postgrau-FGC.

És important saber quines parades són les que situen amb més proximitat del nostre centre d’estudi i/o treball. Per això es facilita a l’usuari del servei un document (veure més avall) on s’enumeren els centres, instituts i facultats del campus en relació a la parada la qual ha de fer servir.


SAPS QUINA LÍNIA ÉS LA TEVA?

Existeixen quatre línies que connecten l’estació de Renfe amb quasi bé la totalitat del campus i una línia (línia 3) de circumvalació. Tot i així totes cinc línies donen un servei de mobilitat intern tot i que no tinguem la necessitat de venir des de l’estació o arribar a ella.

Les línies són les següents:

Línia 1 Renfe-Rectorat (per Ciències)
Línia 2 Renfe-Vila Nord (per Medicina)
Línia 3 Ciències i Biociències-Eureka
Línia 4 Renfe-Rectorat (per Eix Central)
Línia 5 Renfe-Vila Nord (per Eix Central)

Per a saber quina línia és la més adequada per arribar a la nostra destinació es pot consultar el document que s’exposa més avall.

Per una millor visualització es poden consultar els plànols de la UAB també adjunts.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats