Viu a la UAB

Activitats a facultats, departaments i centres de recerca

El Departament de Filologia Francesa i Romànica en col·laboració amb l'ICE i el servei de cooperació de l'ambaixada de França, organitza la jornada Batxibac el 27 de gener. Aquesta jornada s'adreça a alumnes de secundària que segueixen l'itinerari bilingüe francès/espanyol al Batxillerat.

La trobada comença a les 9.30 h, a l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb una presentació de la jornada. Tot seguit, de les 9.45 a les 12.30 es realitzen un seguit de tallers sobre llengua i cultura franceses i a les 13h la sessió de cloenda on, després d'una presentació dels estudis de Grau d'Estudis Francesos, del programa Argó i del doble grau de Dret + Droit, es procedeix al lliurament dels certificats d'assistència.

Tot seguit, a partir de les 12 h, es realitzen un seguit d'activitats lúdiques i divulgatives sobre llengua i cultura franceses: jocs lingüístics, sessions de contes, música, una visita virtual a indrets emblemàtics de París, etc.

A qui s'adreça?
Batxibac s'adreça a estudiants de secundària que cursen estudis de francès.

Inscripció a l'activitat
Caldrà omplir el formulari següent. Les places dels tallers són limitades. S'aniran tancant a mida que s'exhaureixin.
 

Web de la jornada "Batxibac"

Dissabtes de les Ciències Ambientals

Les Ciències Ambientals estudien, des d'una perspectiva interdisciplinar, el conjunt de qüestions relacionades amb el medi ambient i ofereixen eines per resoldre-les. Entenem el medi ambient com el conjunt d’interrelacions que es produeixen entre el medi físic i biològic per una banda i les societats que l’habiten i transformen. 

Els "Dissabtes de les Ciències Ambientals" són un conjunt de seminaris que volen donar a conèixer els darrers progressos en les Ciències Ambientals i apropar-los als estudiants i professionals interessats en els temes ambientals més actuals, presentats per reconeguts professors i investigadors de la UAB.

A qui s'adreça?
A alumnes i professors de batxillerat, però també obert a estudiants de Ciències Ambientals i professionals del sector.

Dates de l'activitat
Les conferències tenen lloc els mesos de febrer i març. La data límit per inscriure's és finals de gener.

Web de "Els Dissabtes de les Ciències Ambientals"

Els "Dissabtes del Dret", que ara passen a ser "Divendres del Dret", tenen un doble objectiu pel que fa als estudiants de batxillerat. En primer lloc, desfer tòpics sobre l’estudi de les carreres jurídiques i afins com, per exemple, la inexistència de pràctiques, la necessitat d’una gran capacitat de memòria, la vinculació a determinats estrats socials, etc. I, en segon lloc, aproximar les nostres disciplines a l’alumnat de secundària que no ha tingut cap contacte curricular amb elles de forma que pugui prendre una decisió sobre el seu futur amb elements derivats de la seva pròpia vivència.

D’altra banda, els nostres alumnes dels diferents graus fan una tasca en comú que té una triple finalitat: tutoria d’acompanyament en l’acabament dels graus, tutoria en l’acompanyament en l’entrada als graus des de l’acció entre quasi iguals i, desenvolupament de les capacitats argumentadores i expositives dels alumnes de grau. Gairebé tots els alumnes pertanyen al Grup d’Argumentació i Expressió Oral amb la qual cosa es reforça la capacitat de comunicació i interacció entre tots els participants.

A qui s'adreça?
A estudiants de batxillerat que estan valorant la possibilitat d'estudiar Dret o algun dels altres graus vinculats als operadors jurídics que s'imparteixen a la Facultat de Dret.

A cada sessió hi haurà un màxim de 50 alumnes. 

Web de "Els Divendres del Dret"

Dissabtes de la Física

Una part de les nostres vides està lligada amb la tecnologia derivada dels principis de la física. No serà hora, doncs, de conèixer aquests principis? "Els Dissabtes de la Física" volen ajudar a aquest objectiu amb una sèrie de cinc conferències que tracten de temes ben diferents. Volem oferir-vos una panoràmica de l'ampli i apassionant món de la física, que completarem amb visites als diferents laboratoris de docència i de recerca de la UAB.

A qui s'adreça?
A estudiants de batxillerat que tinguin interès pels temes científics, especialment per la física. Els professors també hi són benvinguts.

Dates de l'activitat
Les conferències tenen lloc els mesos de febrer i març. La data límit per inscriure's és finals de gener.

Web de "Els Dissabtes de la Física"

El Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, vol mostrar quina és la presència de les matemàtiques en el món actual i compartir la passió per aquesta ciència.

L'estructura de cada sessió és sempre la mateixa. A les 10 hores hi ha una conferència a la sala d'Actes de la Facultat de Ciències. A les 11 hores es fa un petit esmorzar de mitja hora i a les 11:30 comencem una pràctica o un taller relacionat amb el tema del dia.

La majoria de les xerrades són impartides per professors que són o han estat membres del Departament de Matemàtiques.

A qui s'adreça?
Els Dissabtes de les Matemàtiques s'adrecen a estudiants de batxillerat, els seus professors, monitors i a d'altres persones interessades en les matemàtiques.

Dates de l'activitat
Les inscripcions s'acostumen a obrir el mes de gener i el cicle té lloc durant els mesos de març i abril.

Web de "Els Dissabtes de les Matemàtiques"

Escolab

Escolab és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb universitats i centres de recerca. Ofereix més de 100 propostes diferents de la mà d'investigadors de 50 laboratoris o departaments de recerca. Les activitats consisteixen en tallers o visites que permeten veure la gran diversitat de laboratoris que existeixen avui i entrar en contacte directe amb els seus equips multidisciplinaris i les seves línies de recerca.

Les temàtiques són molt diverses, vinculades sobretot amb la ciència i la tecnologia, però també amb les humanitats, l'arquitectura, la innovació empresarial, el periodisme, les ciències socials, l'educació infantil o les ciències de l'esport. Els centres de la UAB que organitzen activitats en el programa Escolab són:
- Centre de Recerca en Sanitat Animal
- Centre de Visió per Computador
- Facultat de Veterinària
- Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
- Institut Català de Paleontologia
- Institut de Neurociències
- Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
- Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció
- Port d'Informació Científica

Totes les activitats són gratuïtes, les places són limitades.

A qui s'adreça?
Les activitats s'adrecen a l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Dates de realització
Les activitats tenen lloc del mes d'octubre fins al mes d'abril. La inscripció prèvia és imprescindible i es pot fer a per a partir del mes setembre. 

Web d'Escolab

El Departament de Geografia, en col·laboració amb el programa Argó, organitza la jornada Geografia en Acció. Aquesta jornada té com a objectiu potenciar l'interès de la Geografia entre l'alumnat a partir del segon cicle de l'ESO i del Batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Geografia i el professorat de secundària.

Les jornades es desenvolupen als laboratoris de la Facultat de Filosofia i Lletres en horari de matí, de les 9,30 a les 13,30 h. A cada sessió hi ha un màxim de 40 alumnes, que es divideixen en dos grups de 20. Durant la trobada, es presenta el Grau de Geografia i Ordenació del Territori i es mostra l'ampli ventall de temàtiques i aproximacions que es poden fer des d'aquesta disciplina i de les quals s'ofereixen dos tastets després d'una breu pausa per esmorzar.

A continuació, el grup es divideix en dos. Cada subgrup (20 alumnes) va a una d'aquestes dues opcions, que es tria en el moment de la inscripció:
a) Laboratori de Geografia Física. Es duu a terme una pràctica de geografia física on s'analitzen diferents mostres d'aigua recollides en ambients diversos. Consisteix en realitzar un seguit de pràctiques, tutelades per un/a professor/a. S'ha optat per un enfocament eminentment pràctic i interactiu amb activitats analítiques de laboratori de: residu sòlid, pH, conductivitat elèctrica, sodi, potassi, carbonat/bicarbonat, magnesi, nitrat i clorurs, que serveixen per discutir sobre els efectes que té l'ús del territori per part de la societat.

b) Cartoteca i Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). Es duu a terme una visita a la Cartoteca de la UAB on es mostren diferents mapes i s'ensenyen les possibilitats i aplicacions d'interpretació cartogràfica del territori. Seguidament, al LIGIT es fa un exercici pràctic amb ordinador sobre les noves aplicacions dels mapes a partir de la creació d'escenaris 3D i experimentació amb l'opció de vols i perspectives.

A qui s'adreça?
Les jornades estan adreçades a l'alumnat que cursi assignatures de Geografia, Ciències de la Terra, Geologia, Biologia o matèries afins, a partir del segon cicle de l'ESO i, especialment, el Batxillerat.

Inscripció a l'activitat
Cal inscriure's mitjançant el formulari següent.
El preu de l'activitat és de 3 € per alumne.

Web de la jornada "Geografia en Acció"

La Facultat de Traducció i d'Interpretació convida els alumnes d'ESO o de batxillerat, que tinguin coneixements de francès o d'alemany, a fer d'intèrpret per un dia. Amb aquesta activitat es pretén conscienciar els alumnes d'ESO i de batxillerat sobre la importància de parlar diferents llengües, desvelar-los els secrets de la interpretació i animar-los a continuar estudiant francès i alemany.

Els alumnes que hi participin podran descobrir en què consisteix ser intèrpret de conferències i conèixer les tres modalitats d'interpretació (xiuxiuejada, consecutiva i simultània). Descobriran com treballen els intèrprets de les institucions europees i, després que un dels professors d'interpretació faci una demostració, tindran a la seva disposició les cabines de la Facultat per fer d'intèrpret d'un discurs col·loquial que hauran preparat prèviament amb el professor de llengua estrangera.

A qui s'adreça?
Intèrpret per un dia s'adreça a estudiants d'ESO i de batxillerat amb coneixements de francès o d'alemany.

Inscripció a l'activitat
Si voleu convertir-vos en Intèrpret per un dia, digueu al vostre professor que ompli el formulari d'inscripció que trobareu en aquesta pàgina, on trobareu més informació sobre l'activitat, i l'enviï a a una d'aquestes adreces de correu electrònic:
Hesham Abu-Sharar: Hesham.Abu-Sharar@uab.cat
Regina Saraiva: Regina.Saraiva@uab.cat
 

Web de "Intèrpret per un dia"

El projecte REVIR (Realitat-Virtualitat) consisteix en oferir a l'alumnat i al professorat de secundària de Catalunya unes sessions de treball experimental en un laboratori informatitzat en el Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la UAB. Es tracta que l'alumnat posi en pràctica, durant aquestes experiències pràctiques, els seus coneixements de Física, Química i/o Biologia i s'adonin de la seva utilitat en diverses aplicacions.

Les activitats, dissenyades al CRECIM per professors i investigadors experts en didàctica de les ciències, estan relacionades amb diversos temes de rellevància social i científica. Totes les pràctiques del REVIR fan servir noves tecnologies, com sistemes de captació de dades en temps real, protocols digitalitzats, sensors digitals, simulacions, programes específics o pissarra digital.


A qui s'adreça?
Actualment les sessions de treball experimental que s'ofereixen des del REVIR van adreçades a les matèries de ciències (Física, Química i Biologia), i dirigides a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat, amb una durada de 3 a 4 hores per sessió.

Dates de l'activitat
Les sessions de treball tenen lloc durant tot el curs acadèmic.

Web del projecte REVIR

Química interactiva

Amb el propòsit de potenciar l'interès per la química entre l'alumnat de batxillerat i enfortir els vincles entre el Departament de Química de la UAB i el professorat d'ensenyament secundari, el Departament de Química porta a terme aquestes jornades de química interactiva que es desenvolupen als laboratoris de la Facultat de Ciències.

L'activitat "Química Interactiva" té el propòsit de potenciar en els estudiants, l'interès per la Química entesa com a ciència experimental, a través d'una participació activa dels assistents en el laboratori. Mitjançant aquesta activitat també es pretén establir vies de comunicació entre els professors dels diferents graus d'ensenyament.

A qui s'adreça?
L'activitat està adreçada als alumnes de segon de batxillerat de la modalitat de Ciència i Tecnologia que cursin l'assignatura de química.

Dates de l'activitat
L'activitat es porta a terme en el Departament de Química de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona entre els mesos de gener i febrer de cada any.

Web de l'activitat "Quimica Interactiva"

El Servei de Microscòpia de la UAB ofereix la possibilitat de fer una visita guiada. Durant la visita, s'explica als alumnes els fonaments bàsics de les diferents microscòpies i les seves aplicacions a l'aula del Servei. Posteriorment, s'expliquen les metodologies per preparar les mostres i els alumnes poden posar-se davant de diferents microscopis on les observaran.

La visita té una durada aproximada de 2h, amb un màxim de 24 alumnes, i el cost és de 150 € per visita (IVA inclòs).

Dates de l'activitat
Les sessions de treball tenen lloc durant tot el curs acadèmic. Les visites es poden sol·licitar a partir del mes de setembre.

Web del Servei de Microscòpia