Quart nivell

Altres detalls

Certificació

El curs dóna dret a l'obtenció d'un certificat d'assistència, sempre que s'assisteixi a un mínim del 80 % de les classes, i a un certificat de nivell si se supera el curs.
Pel que fa al reconeixement de crèdits, consulteu la vostra Gestió Acadèmica.

Cercador d'articles

Tema

Data

Des del

Fins al

Arxiu d'articles

Si tens propostes: premsa.ciencia@uab.es

2014 Universitat Autònoma de Barcelona

DL B.11870-2012 ISSN 2014-6388