A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Govern  Organigrama 
La degana i el seu equip
 Organigrama 
Objectius
Contactar

 

JUNTA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA

 

 

|

|

 

 

Degà / degana

Junta permanent de la facultat

 

 

|

|

 

 

Equip de deganat

|

Comissions delegades:
- Acadèmica
- D'economia i serveis
- Pràcticum i mobilitat 

 

 

Coordinadors de titulació:
- Llicenciatura de Psicologia
- Diplomatura de Logopèdia

Responsables de:
- Laboratoris docents
- Intercanvis
- Pràcticum

 

 

Sintèticament, els òrgans de govern de la facultat són:

Junta de facultat
És l’òrgan de màxima representació de la facultat. Està formada pel degà o degana i el seu equip, els coordinadors de titulació, l’administrador o administradora de centre, una representació del professorat, una representació dels estudiants, el gestor, o gestora, acadèmic i representants del personal d’administració i serveis.

Degà o degana i el seu equip
Encarregat de representar a la facultat i executar els acords adoptats a la junta de facultat.

Junta permanent de facultat
Òrgan ordinari de govern i de gestió de la Facultat de Psicologia. És nomenada per la facultat.

A banda de les comissions delegades, la junta permanent de facultat elegeix representants de la facultat a les comissions d’àmbit interfacultatiu següents: SID (Servei d’Informàtica Descentralitzat), Bar i Biblioteca d’Humanitats.

La composició i la funció de cadascun d’aquests òrgans s’expliquen en el reglament de la facultat.

 

Reglament de la Facultat de Psicologia (0,2 MB)
Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
2014 Universitat Aut˛noma de Barcelona