A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  La facultat  Deganat  Contacte 
Benvinguda
de la degana
Equip
de deganat
 Contacte 
Competències
Documentació
Horaris d'atenció Despatx Telèfons

Judit Fonctuberta
Secretària Acadèmica i Vicedegana d'Extensió Universitària

Dimarts i dijous 11-14h

Albert Branchadell
Vicedegà d'Estudis 
Dimecres 10h30-11h30 h i dijous 12-14h
 

K0015
K0015

93 5868406

 

93 5868380

Jacqueline Minett
Vicedegana d'Ordenació Acadèmica / Mobilitat:
Dimecres 11-13h i divendres 15h-17h30

Guadalupe Romero
Coordinadora de la Titulació de Traducció i d'Interpretació

Dimecres 12h30-13h30

Joaquín Beltrán
Coordinador de la Titulació d'Àsia Oriental
Dimarts 9h30-11h30h i  Dijous 9h- 11h

K0027K0027K1018

 


93 581127593 581127593 5813777

 

Anna Corral
Pràctiques Llicenciatura i Grau de Traducció i Interpretació
Dc 13-14h i 15-16h

Minoru Shiraishi
Pràctiques Llicenciatura i Grau d'Àsia Oriental

Olga Torres
Pràctiques Màster Universitari

Roland Pearson
Coordinador d'Erasmus i Programes Europeus

Anabel Galán
Vicedegana de Professionalització
Divendres de 11h30 a 13h30

K0028


K1009


K1014


K1006


K0028

935813418


93 5812467


93 5813376


93 5813364


935813418

Ramon Piqué
Coordinador SERIM

Anna Aguilar-Amat
Coordinadora de treballs de fi de grau (traducció)

Blai Guarné
Coordinadora de treballs de fi de grau (Âsia)


Yolanda Rodríguez
Coordinadora de titulació per a la promoció

K2001


K1021


K1018


K2025

 

935813382


93 5813380


93 5813377


93 5814950
93 5812858

 

 
Webmaster FTI Inici Mapa web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona