A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Facultat de Traducciˇ i d'Interpretaciˇ  La facultat  Deganat  CompetŔncies 
Benvinguda
de la degana
Equip
de deganat
Contacte
 CompetŔncies 
Documentaciˇ

Les seves competŔncies especÝfiques sˇn:

- Elaborar propostes de creaciˇ de noves titulacions i ensenyaments, i colĚlaborar en l'organitzaciˇ d'activitats de postgrau i de formaciˇ continuada.

 • Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s-hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del professorat.
 • Organitzar, coordinar i supervisar la gestiˇ dels serveis de la seva competŔncia.
 • Proposar modificacions raonades de la relaciˇ de llocs de treball del personal de l'administraciˇ i serveis de l'Escola, en els termes previstos al TÝtol III dels Estatuts.
 • Gestionar la seva dotaciˇ pressupostÓria i els mitjans personals i materials que tinguin assignats.
 • Establir relacions entre departaments i altres facultats o escoles per tal d'assegurar la coordinaciˇ de l'ensenyament i la racionalitzaciˇ de la gestiˇ acadŔmica i administrativa.
 • Formular als departaments suggeriments en matŔria d'aplicaciˇ i desenvolupament dels plans d'estudis.
 • Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiŔncia docent, la creaciˇ de seccions que coordinin els ensenyaments adrešats a obtenir una o diverses titulacions.
 • Expedir certificats acadŔmics i gestionar els processos de matriculaciˇ, trasllat d'expedients, i convalidaciˇ i altres processos de gestiˇ acadŔmica.
 • Participar en els processos d'avaluaciˇ de la qualitat i promoure la millora de la qualitat de les activitats d'ensenyament.
 • Promoure activitats culturals, formatives i d'extensiˇ universitÓria.
 • Servir de canal d'informaciˇ, de representaciˇ i de participaciˇ dels membres de la comunitat universitÓria en el govern de la Universitat i en la relaciˇ de la Universitat amb la societat.
 • Proposar als ˛rgans de govern la formalitzaciˇ de convenis amb altres institucions.
 • Proposar la creaciˇ, modificaciˇ i supressiˇ de departaments i centres.
 • ConŔixer l'activitat investigadora dels departaments que hi imparteixen docŔncia i facilitar-ne la difusiˇ.
 • Exercir qualsevol altra funciˇ que els Estatuts o els reglaments de la Universitat els atribueixin.
Informacions
Webmaster FTI Inici Mapa web
2014 Universitat Aut˛noma de Barcelona