A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Matricula  Preu, deduccions i recàrrecs 
 Informació general 
Modificacions
Recàrrecs
Deduccions
El preu dels crèdits (serveis acadèmics) està determinat pel grau d'experimentalitat, en el cas d'enginyeries, llicenciatures i diplomatures, o pel coeficient d'estructura docent, en el cas dels graus, i segons la titulació, de manera que s'estableixen quatre graus d'experimentalitat i tres coeficients d'estructura docent amb preus diferents.

Estudis universitaris oficials de grau:

Coeficient d'estructura docent dels estudis A B C
25,27 € 35,77 € 39,53 €

Estudis universitaris oficials de 1r cicle, 1r i 2n cicles, i només de 2n cicle:

Grau d'experimentalitat dels estudis 1 2 3 4
19,67 € 20,22 € 27,85 € 28,58 €

Estudis de màster oficial:

Màsters professionalitzadors
- Advocacia
- Enginyeria Informàtica
- Enginyeria Química
- Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- Procura
- Psicologia General Sanitària
40,88 €
Màsters no professionalitzadors
- Anàlisi Econòmica
- Bioinformàtica per a la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs
65 €
- Dret i Polítiques de la Integració Europea: Dret Constitucional Europeu i Constitucionalisme Multinivell
- Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
- Gestió Aeronàutica
- Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
- Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament
- Recerca i Innovació en Cures Infermeres
60 €
- Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut 55 €
- Models i Mètodes d'Economia Quantitativa (Erasmus Mundus) 40 €
- La resta de màsters no professionalitzadors 46 €

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula

- Gestió d'expedient acadèmic: 69,31 euros.
- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
- Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
- Assegurança complementària: 7,55 euros.
- Assegurança de mobilitat: 11,55 euros.
- Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

La inscripció al SAF es pot fer en el moment de la matrícula (excepte els estudiants que ja són socis, els estudiants de nou accés i els estudiants que tenen un contracte amb la Vila Universitària) i costa 80 euros. Per a més informació consulta el web del SAF.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives

Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2013-2014
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB (curs 2011/2012). Normativa (pdf)
Webmaster FTI Inici Mapa web
2014 Universitat Autònoma de Barcelona