A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Intranet Intranet i Campus Virtual Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Pagament 
 Modalitats de pagament 
Préstec AGAUR
Tingues en compte
Normatives

El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. I es podrà fer:

1. En un únic pagament: l'import de la matrícula es carregarà en el teu compte bancari a partir d'haver formalitzat la matrícula.

2. En tres terminis: només si formalitzes la matrícula abans del dia 20 d'octubre. El 30% de l'import dels crèdits matriculats, més el total dels preus administratius obligatoris i opcionals, es carreguen al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. Un altre 30% es carregarà al teu compte bancari a partir del dia 15 de novembre i el 40% restant a partir del dia 20 de desembre.

El compte bancari haurà d'ésser a una Entitat ubicada a l'Estat Espanyol.

Els estudiants que formalitzin la matrícula com a becaris condicionals, podran fer el pagament ajornat.

També es podrà fer el pagament mitjançant la contractació d'un préstec.
Si la modalitat de préstec que tries requereix el pagament per abonaré, és imprescindible que ho comuniquis al teu centre en el moment de fer la matrícula o tot seguit telefònicament un cop feta l'automatrícula,  per tal que no se't faci el càrrec al compte bancari. Et lliurarem o trametrem per correu, a l'adreça que ens indiquis, un abonaré, el qual s'ha de fer efectiu en els set dies naturals següents al de la formalització de la matrícula.

Més informació: préstec AGAUR

Inici Sobre el web Mapa del Web Contactar
2014 Universitat Autònoma de Barcelona