Formació permanent

L'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB ofereix formació permanent a professorat NO universitari (d'infantil, primària i secundària) i altres col·lectius.

Programa Argó

L'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB dóna suport a la transició entre la secundària i la universitat.

Més informació UAB