Serra Húnter Serra Húnter - 2a convocatòria 2022

Oferta de Contractació de la segona convocatòria 2022 Programa SERRA HÚNTER /

Recruitment offer of the second call 2022 SERRA HÚNTER program

[+]
Máster Oficial en Dirección de Centros Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

El Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa tracta de donar resposta a les necessitats formatives dels professionals de l’educació en el camp de la innovació i la qualitat educativa, responent també als requeriments imposats per la normativa catalana.

[+]
IMG_Tesidoctoral Defensa de Tesi Doctoral

Yolanda Ferreira Arza defensa la seva tesi doctoral sobre la detecció de necessitats de formació pedagògica del professorat universitari en el marc de l'enfocament de formació professional basat en competències: el cas de la universitat catòlica boliviana de San Pablo.

[+]
IMG_AQULector Serra Húnter - Didàctica i Organització Escolar

Oferta de Contractació de la segona convocatòria 2021 Programa SERRA HÚNTER /

Recruitment offer of the second call 2021 SERRA HÚNTER program

[+]
IMG_Tesidoctoral Defensa de Tesi Doctoral

Pedro Sotomayor defensa la seva tesi doctoral sobre la deserció acadèmica a l'Educació Superior Tècnic Professional.

[+]
IMG_Tesidoctoral Defensa de Tesi Doctoral

Adewale Tajudeen Akande Akande defensa la seva tesi doctoral sobre conducció de risc i actituds en conductors comercials en Nigeria

[+]
IMG_Tesidoctoral Defensa de Tesi Doctoral

Gloria Noroña defensa la seva tesi doctoral sobre les competències digitals docents i metodologies actives en E.Superior.

[+]
play play
Video del Departament (Català) Vídeo del Departamento (Español) Departament's Video (English)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona