Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-18, Professor Agregat Laboral
Resolució de 30 novembre de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/561
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/561 - Personalitat Avaluació i Tractament Psicològic
Departament al qual està adscrita
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Observacions
Àrea de coneixement:  Personalitat Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent:   Pràctiques integrades en el context de la psicologia clínica
Perfil investigador:   Neurocognició, cognició social i biaixos cognitius en els trastorns de l’espectre psicòtic
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Josefa Canals Sans CU Universitat Rovira i Virgili
Vocal Albert Bonillo Martín AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Núria de la Osa Chaparro TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Beatriu Caparrós Caparrós TU Universitat de Girona
Vocal Silvia Edo Izquierdo TU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Susanna Subirà Àlvarez TU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ANA BELEN BARAJAS VELEZ

ESTRELLA FERREIRA GARCIA

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 30 de març de 2023

Adjudicació: ANA BELEN BARAJAS VELEZ

Tornar al concurs