Personal UAB
Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-10 - Catedràtic d'Universitat (Parc de Salut Mar)
Resolució de 21 de juny de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de torn lliure.
Referència
2018/D/FC/CD/10 - CU/18/54 Aparell Digestiu
Tipus
Funcionari
Categoria
CU/18/54
Nombre de places
1
Àrea de coneixement
Aparell Digestiu
Departament al qual està adscrita
Departament de Medicina
Perfil
Docent: Digestiu / Hepatologia
Investigador: Hepatologia
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència i activitats assistencials: 60 punts
Activitats docents: 25 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 15 punts
Destinació
Unitat Docent Parc Salut Mar
Composició de la comissió
President Manuel Armengol Carrasco Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Joan Pedro-Botet Montoya Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal 1r Manuel Romero Gómez Universidad de Sevilla
Vocal 2n Xavier Bessa Caserras Parc de Salut Mar
Vocal 3r Marco Antonio Alvarez González Parc de Salut Mar
Llistat admesos
Llista definitiva candidats:
RICARD SOLÀ LAMOGLIA Admès
Observacions
Resolució Calendari Concurs

Resolució del concurs (21/11/2018)
Adjudicació: RICARD SOLÀ LAMOGLIA
Tornar al concurs