Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-6 - Titulars d'Universitat (ICS)
Resolució d'1 de març de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a places de professor titular d'universitat per ocupar places assistencials vinculades a l'Institut Català de la Salut
Termini per presentar les sol·licituds
Del 3 al 30 d'abril de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
TU/18/005 Microbiologia
TU/18/010 Neurologia
TU/18/011 Endocrinologia i Nutrició
TU/18/012 Pediatria