Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-LD-CC-2 - Professor Agregat Laboral (St. Pau)
Resolució d'1 de març de 2018, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques
Termini per presentar les sol·licituds
Del 5 d'abril al 3 de maig de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/18/311 Pneumologia
AL/18/312 Dermatologia