Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2018-D-FC-CD-1 - Catedràtic d'Universitat (St. Pau)
Resolució d'1 de març de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça de catedràtic d'universitat per ocupar una plaça assistencial vinculada a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 3 al 30 d'abril de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/18/46 Anatomia Patològica