Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-5 - Professor Agregat Laboral
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 31 de gener al 28 de febrer de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/18/341 Química Inorgànica
AL/18/342 Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
AL/18/343 Didàctica de la llengua i la literatura
AL/18/344 Geografia Humana
AL/18/345 Filologia Anglesa