Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/7)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al BOE. Fins el 24 de gener de 2018.
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolucio provisional d'admesos i exclosos
Resolucio definitiva d'admesos i exclosos
Llistat de places
TU/17/007 Àrea de coneixement: Sociologia