Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/4)
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC. Del 7 d'octubre de 2017 al 7 de novembre de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolucio definitiva d'admesos i exclosos
Llistat de places
CL/17/009 Àrea de coneixement: Física Teòrica
CL/17/011 Àrea de coneixement: Ciència Política i de l'Administració
CL/17/012 Àrea de coneixement: Lingüística General