Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 17 de febrer de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1)
Termini per presentar les sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des de la publicació al DOGC. Finalitza el proper 7 d'abril de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Resolució al DOGC

Sol·licitud:
Relació provisional d'admesos i exclosos de la plaça de referència AL/16/249:
Relació definitiva d'admesos i exclosos de la plaça de referència AL/16/249:
Relació provisional d'admesos i exclosos de la plaça de referència AL/16/248: Relació definitiva d'admesos i exclosos de la plaça de referència AL/16/248:
Llistat de places
AL/16/248 Àrea de coneixement: Medicina
AL/16/249 Àrea de coneixement: Medicina