Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça de cossos docents universitaris de torn lliure. (Convocatòria núm. 2016/D/FC/CD/4)
Termini per presentar les sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds 20 dies hàbils. Finalitza el proper 23 de gener del 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:
Relació provisional d'admesos i exclosos:
Relació definitiva d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/16/23 Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica