Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/4)
Termini per presentar les sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des de la publicació al DOGC. Finalitza el proper 20 de gener de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Resolució al DOGC

Correcció d'errades a la Resolució

Sol·licitud:

Relació provisional d'admesos i exclosos:
Relació definitiva d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/16/237-238 Àrea de coneixement: Enginyeria Química
AL/16/239 Àrea de coneixement: Química Física
AL/16/240 Àrea de coneixement: Història Antiga
AL/16/241 Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
AL/16/242 Àrea de coneixement: Fisiologia
AL/16/243 Àrea de coneixement: Teoria de la Senyal i Comunicacions
AL/16/244 Àrea de coneixement: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
AL/16/246 Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació