Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 14 de desembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. (Convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/3)
Termini per presentar les sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des de la publicació al DOGC. Finalitza el proper 20 de gener de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Resolució al DOGC

Sol·licitud:

Resolució provisional d'admesos i exclosos:
Resolució definitva d'admesos i exclosos:
Llistat de places
AL/16/233 Àrea de coneixement: Tecnología Electrònica
AL/16/234 Àrea de coneixement: Història Antiga
AL/16/235 Àrea de coneixement: Història Moderna
AL/16/236 Àrea de coneixement: Història Contemporània
AL/16/247 Àrea de coneixement: Ciència Política i de l'Administració