Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 25 de novembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places de cossos docents universitaris de torn lliure.
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al BOE. Del 14 de desembre de 2016 al 12 de gener de 2017.
Documentació
Bases de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Llistat Provisional d'admesos i exclosos: Llistat Definitiu d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CU/16/13 Àrea de coneixement: Literatura Espanyola
CU/16/14 Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
CU/16/15 Àrea de coneixement: Sanitat Animal
CU/16/16 Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
CU/16/17 Àrea de coneixement: Geografia Humana
CU/16/18 Àrea de coneixement: Tecnologia d'Aliments
CU/16/19 Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
CU/16/20 Àrea de coneixement: Història Contemporània
CU/16/21 Àrea de coneixement: Fisiologia
CU/16/22 Àrea de coneixement: Economia Aplicada