Informació general
Modificacions
Recàrrecs
 Deduccions 

Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat


Tens la matrícula acadèmica gratuïta de tots els crèdits dels que et matriculis durant el primer curs del primer any dels teus estudis universitaris si has obtingut una qualificació mitjana dels dos cursos de batxillerat igual o superior a 9, sempre i quant,  al certificat de notes emès pel centre on has cursat el batxillerat, es faci constar la menció específica de matrícula d'honor.
No cal que et matriculis necessàriament en el curs acadèmic posterior.

Has d'abonar l'import de la gestió de l'expedient acadèmic, els serveis específics i de suport a l'aprenentatge i l'assegurança escolar, i, si escau, l'assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis.

Tornar

CONTACTA

Àrea d'Afers Acadèmics

Enviar correu

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona