La UAB inicia la campanya "Sumem energies per l'estalvi"
La UAB inicia la campanya "Sumem energies per l'estalvi"
Campanya
04.05.2009 Viure  -  Per fer front al repte d'estalviar energia, la UAB inicia una campanya d'informació i sensibilització ambiental per promoure l'estalvi energètic al campus. Amb el lema "Sumem energies per l'estalvi" es vol conscienciar de l'elevat consum d'energia que es fa a la Universitat i fomentar actituds responsables d'estalvi. Aquesta campanya, coordinada per l'Oficina de Medi Ambient i la Direcció d'Arquitectura i Logística amb el suport de l'Obra Social de la Caixa de Catalunya, s'emmarca dins del Pla d'acció per a la sostenibilitat de la UAB.

Durant els propers mesos s'editaran diferents materials informatius sobre consells i bones pràctiques ambientals perquè tota la comunitat universitària s'impliqui i sumi energies per fer un ús més eficient de l'energia a la UAB. Tota la informació estarà disponible al web de l'Agenda 21 de la UAB (www.uab.cat/agenda21) i en els plafons d'informació ambiental instal·lats en diferents punts del campus.

El consum d'energia a la UAB és desorbitat

La quantitat d'electricitat i gas natural que es consumeix a la UAB en un dia equival al consum d'una llar catalana durant 20 anys. Les dades dels últims anys posen de manifest l'elevat consum d'energia que fa la UAB per al funcionament diari de les seves instal·lacions i activitats: il·luminació d'aules, funcionament de laboratoris, climatització d'espais, etc.

Els darrers cinc anys aquest consum ha augmentat un 16 %. Aquest consum representa, a part d'un elevat ús de recursos naturals no renovables i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic, una forta despesa econòmica de l'ordre de 6 milions d'euros anuals. Pel que fa a l'impacte ambiental, el consum d'electricitat i gas natural a la UAB comporta l'emissió de 12.450 tones anuals de CO2.

Tres pràctiques molt senzilles que sumen un gran estalvi

És en mans de tots nosaltres fer un ús més responsable de l'energia a la Universitat. Petites accions com apagar els ordinadors i els aparells electrònics quan no els estiguem utilitzant, regular adequadament la temperatura dels aparells de climatització o apagar els llums quan marxem d'un espai poden comportar un gran estalvi.

Si practiqueu l'estalvi d'energia fent alguna de les accions proposades o d'altres, feu-ne una fotografia que ho il·lustri i envieu-la a l'Oficina de Medi Ambient (medi.ambient@uab.cat). Les fotografies més il·lustratives i originals es publicaran al web i també es penjaran als plafons d'informació ambiental. Entre totes les fotografies rebudes es farà un sorteig i les persones guanyadores rebran un obsequi relacionat amb la temàtica de la campanya.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats